Strona główna
Mleczarnia w TVP

2012-09-24

22 wrze??nia 2012 roku o godz. 23.30 TVP Katowice wyemitowa??a ??Mleczarni??

 

Autorska sztuka Jacka Ryka??y (w re??yserii autora) ??Mleczarnia? w sobot? 22 wrze??nia w Noc Teatr??w zosta??a wyemitowana o godz. 23.30 przez Katowicki o??rodek TVP.

P????na pora podyktowana zosta??a tym, ??e sztuka jest przeznaczona dla widz??w doros??ych. Pomimo tego spektakl obejrza??o ponad 22 400 os??b, co jest rekordem ogl?dalno??ci programu w katowickiej telewizji.

Emisja spektaklu zaingurowa??a projekt "Teatr ??l?ski w Twoim domu", kt??ry jest wsp????finansowany z funduszy europejskich (http://www.teatrwtwoimdomu.pl/)

Sezon 2012/ 2013 jest ju?? si??dmym sezonem tego spektaklu na scenie Teatru ??l?skiego im Stanis??awa Wyspia??skiego w Katowicach.

 

 

 


 

 

Copyright Jacek Rykała ©